คณะครูกศน.ตำบลพร่อน ร่วมจัดกิจกรรมคัดเลือกองค์กรนักศึกษาระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กศน.ตำบล พร่อน

วันที่ 25 ธันวาคม 25

Read more

ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ พร้อมด้วย บุคลากรครูกศน.อำเภอตากใบ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

วันที่ 24 ธันวาคม 25

Read more