ผู้อำนวยการกศน.อำเภอตากใบ และคณะครูกศน.อำเภอตากใบ ร่วมยินดีต้อนรับ นายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการกศน.จังหวัดนราธิวาสคนใหม่

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read more

ครูอาสาฯปอเนาะ จัดมุมแหล่งเรียนรู้ในสถาบันปอเนาะและกิจกรรมมุมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

ครูผู้ช่วย ครู กศน. ตำบลศาลาใหม่ และครูอาสาฯ ตำบลศาลาใหม่ ลงพื้นที่ตำบลศาลาใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย ครูศรช. เข้าพบปะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานาคและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนานาค  เพื่อแนะนำตัวและประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ กศน.ตำบลนานาค ภาคเรียนที่2/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more