ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอตากใบ พร้อมด้วยครูผู้ช่วยกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562

วันที่ 27 – 29

Read more

นายอาหมัด นีระ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอตากใบ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน “2021 ชมแสงแรกที่ตากใบ สุขสดใสตลอดปี”

วันที่ 21 ตุลาคม 256

Read more

ครูกศน.อำเภอตากใบ เข้าร่วมเป็นคณะทีมวิทยากรพี่เลี้ยง การอบรมพัฒนาตามหลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

นายทนงศักดิ์ เพชรพรห

Read more