กศน.ตำบลบางขุนทอง จัดโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ

นายทนงศักดิ์ เพชรพรห

Read more

กศน.ตำบลเกาะสะท้อน จัดโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ

นายทนงศักดิ์ เพชรพรห

Read more

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะผู้บริหาร กศน.ทุกอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะนักศึกษาและภาคีเครือข่าย กศน.ตำบลเจ๊ะเห

วันที่ 9 กรกฎาคม 256

Read more

ผอ.กศน.อำเภอตากใบ พร้อมด้วยบุคลากรและองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอตากใบ ร่วมต้อนรับนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๙ กรกฎาคม 256

Read more