ข้อมูลสถาบันปอเนาะ

 

 

สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมูฮาญีรีน-อัลอิสลามีย์ ตั้งอยูู่เลขที่ 2 ม.2 ตำบลลาโละ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส