ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้การใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการศึกษา และการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

ระหว่างวันที่ 17-18

Read more

ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษา กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ในรูปแบบออนไลน์

วันที่  5 สิงหาคม 25

Read more