มุมเรียนรู้ในปอเนาะ

มุมเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ
มุมเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่นักศึกษารวมทั้งผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งยังสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเข้ามาใช้บริการมุมเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
1. มุมหนังสือพิมพ์
2. มุมศาสนา
3. มุมหนังสือทั่วไป
4. มุมเศรษฐกิจพอเพียง