#ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบหนังสือเรียน ให้กับนักศึกษา กศน ตำบลศรีสาคร

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านแ

Read more

#ตรวจคัดกรองเชื้อโรคโควิด -19 โดยตรวจแบบ ATK (Antigen test kit) ด้วยตนเอง ครั้งที่ 4

#ตรวจคัดกรองเชื้อโรค

Read more

#ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอศรีสาคร ประจำเดือนธันวาคม 2564 ณ กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

#ประชุมบุคลากร กศน.อ

Read more

#ตรวจคัดดรองเชื้อโรคโควิด -19 โดยตรวจแบบ ATK (Antigen test kit) ด้วยตนเอง ครั้งที่ 3

#ตรวจคัดดรองเชื้อโรค

Read more

#เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสือ ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสาคร

#เยี่ยมชมอุทยานแห่งช

Read more

#ศึกษาดูงาน กศน.ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสาคร

#ศึกษาดูงาน กศน.ตำบล

Read more

#มอบของที่ระลึก และร่วมถ่ายรูปหมู่กับบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

#มอบของที่ระลึก และร

Read more

#ศึกษาดูงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสาคร

  #ศึกษาดูงานศู

Read more

#มอบของที่ระลึก แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

    #มอบขอ

Read more