#โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร

#โครงการพัฒนาบุคลากร

Read more

#ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (MOU) ระหว่างสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกุรอ่านอัลฮาซานียะห์ กับภาคีเครือข่าย

ลงนามบันทึกข้อตกลงคว

Read more

#เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้และสาธิตวิธีการตรวจคัดดรองเชื้อโรคโควิด -19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ ATK (Antigen test kit) ด้วยตนเอง

#เจ้าหน้าที่สาธารณสุ

Read more

#ตรวจคัดดรองเชื้อโรคโควิด -19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ ATK (Antigen test kit) ครั้งที่ 1

#ตรวจคัดดรองเชื้อโรค

Read more

#รับชมการถ่ายทอด “ การประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” สดทางเพจเฟสบุ๊ค ETV Channel

#รับชมการถ่ายทอด “ ก

Read more

#ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (MOU) ระหว่างกศน.ตำบลศรีสาคร กับภาคีเครือข่าย

#ลงนามบันทึกข้อตกลงค

Read more

#โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร

#โครงการพัฒนาบุคลากร

Read more

#พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร

พิธีเปิดโครงการพัฒนา

Read more

#มอบวุฒิบัตรแก่วิทยากรและผู้ผ่านโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

มอบวุฒิบัตรแก่วิทยาก

Read more

#ร่วมวิเคราะห์แผนฯ ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

#ร่วมวิเคราะห์แผนฯ ภ

Read more