#ตรวจคัดดรองเชื้อโรคโควิด -19 โดยตรวจแบบ ATK (Antigen test kit) ด้วยตนเอง ครั้งที่ 2

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

#การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.ตำบลศรีสสาคร อำเภอศรีสาคร ในรูปแบบ On site

#การจัดการเรียนการสอ

Read more

#ลงพื้นที่พบปะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร

#ลงพื้นที่พบปะเจ้าหน

Read more

#เดินรณรงค์เชิญชวนชาวตำบลศรีสาคร ร่วมใจไปเลือกตั้ง อบต. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้

#เดินรณรงค์เชิญชวนชา

Read more

#รับมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง

#รับมอบอุปกรณ์เพื่อใ

Read more

#ลงพื้นที่มอบเครื่องบดอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร ให้แก่กลุ่มแม่บ้านทำเครื่องแกงบ้านดาฮง

#ลงพื้นที่มอบเครื่อง

Read more

#ประชุมเร่งด่วนเรื่องรับสมัครอาสาสมัคร กศน.พร้อมคัดเลือกตัวแทนอาสาสมัคร กศน.แกนนำระดับจังหวัด

#ประชุมเร่งด่วนเรื่อ

Read more

#มอบวุฒิบัตรแก่วิทยากรและผู้ผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร

#มอบวุฒิบัตรแก่วิทยา

Read more