#โครงการส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันสำคัญประจำปี “วันปิยมหาราช”

#โครงการส่งเสริมการอ

Read more

#ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2564

#ลงพื้นที่ประชาสัมพั

Read more

#ร่วมรับฟังนโยบายของเลขาธิการ กศน. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน face book live : ETV chanel

#ร่วมรับฟังนโยบายของ

Read more

#รับบริจาคหนังสือ เพื่อลงตู้รับบริจาคหนังสือห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

#รับบริจาคหนังสือ เพ

Read more

#ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

#ประชุมผู้บริหารสถาน

Read more