ผู้อำนวยการ กศน อำเภอศรีสาคร มอบของที่ระลึกแด่คณะครู กศน อำเภอศรีสาคร

ผู้อำนวยการ กศน อำเภ

Read more

โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ( จำนวน 40 ชั่วโมง ) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( วิชาการทำเก้าอี้ปูน ) กศน.ตำบลศรีสาคร”

โครงการ 1 อำเภอ 1 อา

Read more

#โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ( จำนวน 40 ชั่วโมง ) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( วิชาการทำเก้าอี้ปูน ) กศน.ตำบลศรีสาคร”

#โครงการ 1 อำเภอ 1 อ

Read more

#ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอศรีสาคร ประจำเดือนกันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google meet”

#ประชุมบุคลากร กศน.อ

Read more

#ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พบปะบุคลากร และสอบถามปัญหาอุปสรรคตามประเด็นการตรวจราชการ

#ให้การต้อนรับผู้ตรว

Read more

#ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่นักศึกษา กศน.ตำบลศรีสาคร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตำบลศรีสาคร”

#ลงพื้นที่มอบถุงยังช

Read more

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่นักศึกษา กศน.ตำบลศรีสาคร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตำบลศรีสาคร”

ลงพื้นที่มอบถุงยังชี

Read more

มอบถุงยังชีพให้กับครู กศน.อำเภอศรีสาคร เพื่อส่งมอบแด่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่

มอบถุงยังชีพให้กับคร

Read more

ร่วมจัดสถานที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกติดตามงาน”

ร่วมจัดสถานที่ เพื่อ

Read more