#ประชุมประจำสัปดาห์ บุคลากร กศน.อำเภอศรีสาคร ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google meet

#ประชุมประจำสัปดาห์

Read more

#รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมโครงการ “ล้านเมล็ดพันธ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” ผ่าน Facebook Life ETV Chanel

#รับชมการถ่ายทอดสดกิ

Read more

#ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในและภายนอกอาคาร กศน.ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

#ปรับปรุงภูมิทัศน์บร

Read more

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ

Read more

#ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอศรีสาคร ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google meet

ประชุมบุคลากร กศน.อำ

Read more