#ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอศรีสาคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google meet

#ประชุมบุคลากร กศน.อ

Read more

ศูนย์ EOC COVID-19 อ.ศรีสาครขอสรุปยอดผู้ป่วย ประจำวันที่ 19 ก.ค. 64 ทั้งหมด 15 ราย แยกเป็นรายหมู่บ้าน/ตำบล ดังนี้

ศูนย์ EOC COVID-19 อ

Read more

สถานการณ์ล่าสุด วันที่ 18 ก.ค.64 ยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน ขอให้ทุกคนเข้มงวดกับมาตรการกันนะคะ #ด้วยความห่วงใยจาก กศน.อำเภอศรีสาคร

สถานการณ์ล่าสุด วันท

Read more

ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอศรีสาคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google meet

ประชุมบุคลากร กศน.อำ

Read more

#เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

#เข้ารับการประเมินข้

Read more

เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

เข้ารับการประเมินข้า

Read more