ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2564

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพ

Read more

#ร่วมรับชมการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19

#ร่วมรับชมการประชุมส

Read more

ประชาสัมพันธ์#ประกาศจากโรงพยาบาลศรีสาคร ตารางฉีดวัคซีน ใน สัปดาห์หน้า ตามรายละเอียดข้างล่าง สามารถ มาลงทะเบียนฉีดหน้างานได้เลย 300 คน/วัน **

ประชาสัมพันธ์### ประ

Read more

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันสำคัญประจำปี “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

กิจกรรมส่งเสริมการอ่

Read more

สำรวจอาการเบื้องต้น Covid-19 ลองเฝ้าระวังตรวจสอบและติดตามอาการกันนะคะ ว่าอยู่ในขั้นไหน##

สำรวจอาการเบื้องต้น

Read more

#ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามความต้องการของโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

#ร่วมมอบสิ่งของเครื่

Read more