คัดกรองและลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1

คัดกรองและลงทะเบียนก

Read more

ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ใกล้ตัวเข้ามาแล้ว #อย่าลืมสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองด้วยการ “ฉีดวัดซีนป้องกัน Covid-19” กันนะคะ

ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มข

Read more

กศน.อำเภอศรีสาคร ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียนทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (หลักสูตรระยะสั้น)

กศน.อำเภอศรีสาคร ขอป

Read more

ลงพื้นที่นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ) วิชาการทำหน้ากากผ้า

ลงพื้นที่นิเทศโครงกา

Read more

ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศรีสาคร มาดูสถานที่ เพื่อจัดตั้งศูนย์กักตัวโควิด-19

ให้การต้อนรับเจ้าหน้

Read more

ชาวศรีสาครต้องตระหนัก วันนี้วันเดียวพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ในพื้นที่ 11 ราย จากคลัสเตอร์ มัรกัสยะลาและยี่งอ #ศรีสาครต้องรอดด้วยวัคซีน

ชาวศรีสาครต้องตระหนั

Read more