ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส คนใหม่

ร่วมให้การต้อนรับและ

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2563

#มอบเกียรติบัตร ในโค

Read more