ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้มีความสะอาดเรียบร้อย

19 พฤศจิกายน 2564 นา

Read more

ดำเนินการประชุมวางแผน และติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่อง

วันที่ 17 พฤศจิกายน

Read more

เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ Google form เบื้องต้น

วันที่ 16 พฤศจิกายน

Read more

ร่วมประชุมงานการศึกษาต่อเนื่องในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์

วันที่ 16 พฤศจิกายน

Read more

แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบรายวิชา ศาสนาและหน้าที่พบเมือง ระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน

Read more