เข้าร่วมโครงการ คนรุ่นใหม่ ใส่ใจโรคซึมเศร้า “โรคซึมเศร้า ภัยเงียบที่น่ากลัว” ณ สำนักง่น กศน. จังหวัดนราธิวาส

Read more

ส่งหนังสือ ศ.ค.ส เพื่อรับบริจาคสิ่งของส่งความสุขเพื่อน้อง ให้กับ ร.อ.ไพฑูรย์ ศรีพรหม ผบ.ร้อยทพ.4506 ณ กรมทหารพรานที่ 4506 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

ร่วมนิเทศและเยี่ยมกลุ่มอาชีพกลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาช่างเชื่อม ครั้งที่ 3 จัดระหว่างวันที่ 13-28 ธันวาคม

Read more