จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 9-11 สิงหาคม 2564
นางสิริกาญจน์ จันทรสงค์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอระแงะ มอบหมายให้นางรูฮาณีย์ ยูโซ๊ะ ครูผู้ช่วย โดยมีนายรอยะ เซะ บาบอเป็นประธานในพิธีเปิด จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอัดดีนียะห์อัลอิสลามียะห์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *