มอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ กศน.ชาเลนจ์

วันที่ 13,กรกฏาคม 25

Read more