โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement:PA)

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้ข้าราชการครู สกร.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement:PA) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2567 โดยมีนายอับดนเล๊าะ สีบู ตำแหน่ง ครูชำนาญการ สกร.อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และนายมูฮามัดสกรี ลาบูอาปี ตำแหน่งครูชำนาญการ สกร.อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่ข้าราชการครู สกร.อำเภอสุคิริน และข้าราชการครู สกร.อำเภอแว้ง ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่