ออกบูธ กิจกรรม “มหกรรม พช.สร้างสุข คนภูเขาทอง”

ในการประกวดคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติพัฒราชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ตำบลภูเขาทอง

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางสาวยารูนา ดาโอ๊ะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมด้วย บุคลากรครู ศกร. ตำบลภูเขาทอง ออกบูธ กิจกรรม “มหกรรม พช.สร้างสุข คนภูเขาทอง”ในการประกวดคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ตำบลภูเขาทอง เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคี ของผู้นำชุมชน อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ในการพัฒนาตำบลให้เป็นตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต โดยมีนายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอสุคิริน ให้เกียรติ ชิม ติชมน้ำสมุนไพรที่ทาง ศกร.ตำบล ออกบูธ ณ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook