โครงการจิตอาสาพระราชทาน ​”เราทำความ ดี ​ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ​”เราทำความ ดี ​ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ​”เราทำความ ดี ​ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กิจกรรมประกอบด้วย

☘️1.ปลูกต้นไม้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบคลองบ้านดุซงญอ

☘️2.ปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติลงลำคลองบ้านดุซงญอ และ

☘️3.เก็บขยะทำความสะอาดบริเวณตลาดล่างดุซอญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ ตำบลดุซอญอ (ตลาดล่างบ้านดุซงญอ) หมู่ที่ 1 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส