กิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ วันที่ 18 มีนาคม

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ บุคลากร สกร.อำเภอระแงะ และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ดำเนินกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ วันที่ 18 มีนาคม โดยในกิจกรรมมีการเปิดงาน ชมนิทรรศการจาก กศน. สู่ สกร. ที่ยั่งยืน / รับชม VTR ย้อนวันวาน กศน. / กิจกรรมเกมตอบถามแฟนพันธ์แท้ สกร. / กิจกรรมตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 41 – 43 / การเสวนา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระแงะ กับการสร้างโอกาสการเรียนรู้ โดนผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ตัวแทนนักศึกษา / กิจกรรมสาธิตการทำอาหาร ขนม ซัมปูซะ โดยได้ Live ตลอดช่วงกิจกรรมผ่าน Facebook ของ สกร.อำเภอระแงะ ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0LqRL34xx4RsXhED5nbQ3MADSj1prGZZYAeGW4YYYLN78Fgiih5FLgxZTvXgEbHWEl&id=100069165611832