บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม เพื่อชี้แจงและวางแผนการปฏิบัติงาน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อชี้แจงและวางแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามกิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส