ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบาเจาะ เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำปอเนาะ ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดราธิวาส