บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ประดับธงตราสัญลักษณ์และจับจีบผ้าบริเวณรั้ว

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้บุคลากร ร่วมกันประดับธงตราสัญลักษณ์และจับจีบผ้าบริเวณรั้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะและห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี : 2 เมษา วันรักการอ่าน