บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้คณะครูและคณะกรรมการ ศกร.ตำบลบาเระเหนือ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ณ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส