บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ครูต้นแบบการอ่าน”

วันที่ 28 มีนาคม 2567 บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ครูต้นแบบการอ่าน” ได้ดำเนินการยืมหนังสือห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส