ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมต้อนรับองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ ร่วมต้อนรับพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องค์มนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โครงการฝายทดน้ำคลองตะโละบาลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับราษฎรหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้านหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลลุโบะสาวอ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาร่วมกันเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและทางด้านเกษตรกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป ณ ฝายทดน้ำคลองตะโละบาลอ บ้านตะโละมาเนาะ หมู่ที่ 1 ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส