บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำ ศรช.

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางสาวสุไวบะห์ กุโน ครู ศรช. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการทำความสะอาด จัดห้องเรียนและงานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย ณ ศรช.บือเจาะ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส