บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ริสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางนูรอัยนู ฤทธิ์มนตรี ครูอาสา ฯ ประจำสถาบันปอเนาะ พร้อมด้วย นางมาซียะห์ สะมาแอ ครูอาสา ฯ

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ให้การต้อนรับบุคลากรจาก ทพ.นย.ที่ 11 กรม ทพ.นย.ทร.บ้านบือแนปีแย ซึ่งได้อนุเคราะห์เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและทาสีอาคารสุเหร่า ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนัสรีนวิทยา ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส