มอบอินทผาลัมให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้บุคลากร มอบอินทผาลัมให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี พ.ศ.2567 (ฮ.ศ.1445)