บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เรื่องการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษา ด้วยการบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางรัตนา อาแว ครูอาสา ฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เรื่องการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษา ด้วยการบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์ ณ ศกร.ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส