บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นายมาโนชญ์ อูแม ครู ศรช. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส