บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ นำนักศึกษาเข้ารับการทดสอบระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธทศักราช 2551 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้บุคลากรนำนักศึกษาเข้ารับการทดสอบระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธทศักราช 2551 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ศูนย์สอบ สกร.อำเภอเมืองนราธิวาส