บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมกิจกรรมงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นายมะรอซะดี แซมะแซ ครูชำนาญการ ร่วมกิจกรรมงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” โดยมีนายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดเเยกขยะที่สามารถรีไซเคิ่ลได้ไปจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน และนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ หมู่ที่ 9 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส