มอบอินทผาลัมให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นายมาโนชญ์ อูแม มอบอินทผาลัมให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี พ.ศ.2567 (ฮ.ศ.1445) ณ บ้านตะโละตา ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธ วาส