บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2566 รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือกบังคับ

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นายมะรอมือลี มาหะมะ ครู กศน.ตำบล พร้อมด้วยนายยาการียา ลาเต๊ะ ครูอาสา ฯ ประจำปอเนาะ ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในรายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือกบังคับ ณ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา