บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำ ศกร.ตำบล

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการงานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย ณ ศกร.ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส