บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางสาวอิสตีซัน ดือเระ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567 ณ สกร.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส