บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำ ศรช.

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางสาวสุไวบะห์ กุโน ครู ศรช. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการให้รดน้ำและใส่ปุ๋ยต้นถัวฝักยาวสีม่วงสิรินธร ตามแนวทางการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ ศรช.บือเจาะ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส