บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางซูไฮลา มากคง ครูอาสา ฯ ประจำปอเนาะ ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส