บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมอบรมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบล เข้าร่วมอบรมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

กิจกรรม ศส.ปชต.ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ณ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส