บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการศึกษาดูงานการเผาถ่านจากกะลามะพร้าว

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นายสูกานอ มูซอ พร้อมด้วย นางบีหม๊ะ ลีเฮ็ง ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการศึกษาดูงานการเผาถ่านจากกะลามะพร้าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป ณ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส