บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำ ศกร.ตำบล

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางสาวยารียะ ยาล็ง ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการงานเอกสารที่ได้รับมอบหมายและจัดห้องเรียน ณ ศกร.ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส