บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำ ศกร.ตำบล

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางสาวรอซีด๊ะ ลอตง ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการทำความสะอาดและจัดห้องเรียน ณ ศกร.ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส