บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำ ศกร.ตำบล

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นางสาวยารียะ ยาเล็ง ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการงานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย จัดห้องเรียน และรดน้ำต้นถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร ณ ศกร.ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส