บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ลงพื้นที่ดำเนินการพัฒนา ทำความสะอาด จัดห้องเรียน และจัดหนังสือเพื่อเป็นมุมเรียนรู้ให้กับนักศึกษา

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลกาเยาะมาตี ลงพื้นที่ดำเนินการพัฒนา ทำความสะอาด จัดห้องเรียน และจัดหนังสือเพื่อเป็นมุมเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ณ สกร.ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส